آموزش بازاریابی تلفنی

5.00 1 رای
89,000 IRT
روش تماس تلفنی صحیح 1. چگونه با تلفن مکالمه موثر داشته باشیم؟ 2. برنامه ریزی قبل ازتلفن 3. آموزش گفنگوی…
2
89,000 IRT