دوره 1 بازاریابی و فروش بیمه عمر

5.00 2 رای
1,000,000 IRT
🔴 نخستین دوره آنلاین آموزش و بازاریابی بیمه عمر: 🔷️ در این دوره استاد جدیدی به صورت هفتگی در قالب…
47
1,000,000 IRT

بازاریابی به روش ارجاع مشتری

1.00 1 رای
89,000 IRT
بازاریابی به روش ارجاع مشتری 1. بازاریابی به روش ارجاع مشتری چیست؟ 2. افراد به چه منابعی اعتماد دارند؟ 3.…
1
89,000 IRT

مدیریت زمان در کسب وکار بیمه با متد استاد حسن جدیدی

بدون امتیاز 0 رای
89,000 IRT

مدیریت زمان در کسب وکار بیمه با متد استاد حسن جدیدی

 1. سیستم سازی نمایندگان بیمه
 2. سیستم مدیریت زمان
 3. سیستم مدیریت فروش
 4. مهارت و هنر مذاکره
 5. سیستم حرفه ای ارجاع
 6. قواعد مکالمه تلفنی
 7. مدیریت تیم های فروش
 8. دفتر برنامه ریزی فروش
 9. روش تخصصی مرحوم استاد فخارزاده
 10. شناخت زنجیره های موفقیت
 11. امتیاز بندی فعالیت های روزانه یک نماینده بیمه موفق
 12. روش دستیابی به درآمد موردنظرتان در صنعت بیمه
26
89,000 IRT

آموزش بازاریابی تلفنی

5.00 1 رای
89,000 IRT
روش تماس تلفنی صحیح 1. چگونه با تلفن مکالمه موثر داشته باشیم؟ 2. برنامه ریزی قبل ازتلفن 3. آموزش گفنگوی…
2
89,000 IRT

ستارگان موفقیت در کسب و کار بیمه

بدون امتیاز 0 رای
139,000 IRT
درس اول تاریخچه بیمه مرکزی ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…
0
139,000 IRT

هفت گام طلایی در فروش 100 درصد بیمه

بدون امتیاز 0 رای
149,000 IRT
هفت گام طلایی در فروش 100% بیمه 1. معرفی مرحوم دکتر مهدی فخارزاده ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
0
149,000 IRT

زنجیره های موفقیت در کسب و کار بیمه

2.00 1 رای
129,000 IRT
زنجیره های موفقیت در کسب و کار بیمه 1. سه گانه های موفقیت در زندگی و کسب وکار ویدئو خصوصی…
1
129,000 IRT

آموزش قرارداد نویسی

بدون امتیاز 0 رای
300,000 IRT

آموزش قرارداد نویسی به زودی در وبسایت درج می شود.

0
300,000 IRT